Op deze pagina kunt u telkens onze laatste versie van de Algemene voorwaarden downloaden.

Wanneer u een bestelling plaatst, krijgt u ook automatisch de laatste versie op drager (een pdf in bijlage) meegestuurd.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan u gebruik maken van het modelformulier hiervoor, maar u bent hiertoe niet verplicht.